สารบัญเนื้อหา

แนะนำ บริการรับตรวจ Proofreading & Editing ตรวจแกรมม่า เช็คแกรมม่า ออนไลน์ ศูนย์รวมความสะดวกด้านภาษา ต้องที่นี่เท่านั้น

ส่งไฟล์มางานตรวจได้เลยที่ ID LINE: 0878314785 หรือที่ Email: translationfind@gmail.com

ท่านกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่?
- ไม่ถนัดหลักการใช้ภาษาด้านงานวิชาการ
- ไม่ถนัดด้านการแปลภาษาให้ถูกหลักไวยากรณ์
- ไม่ถนัดด้านการอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ
- แก้ไขวิจัย วิทยานิพนธ์กี่ครั้งก็ไม่ผ่านสักที เพราะ ตรวจสอบแก้ไขด้วยตัวเองไปหลายครั้ง แต่ก็ยังตกหล่น

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากคุณใช้บริการรับตรวจ proofreading / ตรวจแกรมม่า / Paraphrase กับเรา

เราเป็นศูนย์ให้บริการด้านการตรวจภาษาที่ดีที่สุด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งบริการของเรามีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตรวจ Proofreading ตรวจแกรมม่า งานวิจัย วิทยานิพันธ์ ทุกประเภท เพื่อความถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุด ตรวจสอบโดยเจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษและอเมริกัน จึงการันตีได้ว่า ผลงานทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริงอย่างแน่นอน

ความสำคัญของการตรวจ Proofreading

Proofreading หรือ การพิสูจน์อักษร คือการตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของงานเขียนทุกประเภท ทั้งการสะกดคำ ไวยากรณ์ สำนวณ หลักการใช้ภาษา ฯลฯ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด โดยการตรวจสอบเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของนักพิสูจน์อักษรนั่นเอง แล้วหน้าที่ของนักพิสูจน์อักษรของเรานั้นมีหน้าที่อะไร และมีขอบเขตการทำงานอย่างไรบ้าง

สิ่งที่ Proofreader ของเราให้ความสำคัญ

หน้าที่เหล่านี้ ให้เราเป็นตัวช่วยที่ดีในการตรวจสอบ Proofreading ให้กับคุณ ตรวจสอบโดยนักพิสูจน์อักษรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิชาการโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ด้านงานแปลและการพิสูจน์อักษร โดยไม่ใช้เครื่องมือช่วยที่ไม่ได้รับมาตรฐานเพราะอาจจะเกิดการตรวจสอบตกหล่นหรือผิดพลาดได้ การันตีใช้คนจริง ตรวจสอบละเอียดจริง ได้มาตรฐานจริง

อ่านทุกข้อความ ทุกบรรทัด อย่างละเอียด

เพราะการพิสูจน์อักษรนั้น ถือเป็นการจับผิดงานเขียน ดังนั้น จะไม่สามารถอ่านผ่าน ๆ ได้เลย แต่จะต้องอ่านทุกตัวอักษร ทุกข้อความ ทุกบรรทัด อย่างละเอียดรอบคอบที่สุด แน่นอนว่าจะต้องตรวจสอบมากกว่า 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ความถูกต้อง สมบูรณ์ที่สุด

ตรวจสอบโดยเทียบกับต้นฉบับเสมอ

เพราะการพิสูจน์อักษรจะต้องไม่บิดเบือนจากต้นฉบับ หากมีการใช้คำผิด ต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่ความหมายยังคงเดิม หรือหากเป็นการตรวจสอบการแปลภาษา ก็ต้องเป็นการใช้คำศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้อง ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด

บริการของเรามีอะไรบ้าง

บริการของเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. รับตรวจ Proofreading และ Editing สำหรับงานวิชาการ ได้แก่ ตรวจภาษา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ ฯลฯ การจะเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการได้นั้น จะต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และวมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น หากพบว่าเนื้อหาในผลงานทางวิชาการ เช่น วิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ยังมีการแปลภาษาที่ไม่ถูกต้อง ผิดหลักไวยากรณ์ หรือแม้แต่มีคำผิด เว้นระยะห่างผิด เป็นต้น แน่นอนว่าจะต้องกลับมาแก้ไขใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอน ดังนั้น ตัวช่วยที่ดีของคุณคือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานวิชาการโดยเฉพาะ ที่จะตรวจสอบ พิสูจน์อักษรให้กับคุณอย่างละเอียด
  2. . รับตรวจ Proofreading และ Editing สำหรับงานธุรกิจ ได้แก่ เอกสารทางการตลาด ข้อมูลบนเว็บไซต์ จดหมายข่าว แผนธุรกิจ รายงานประจำปี ฯลฯ ทั้งนี้ ยังรวมถึงคอลัมน์ต่าง ๆ สำหรับธุรกิจ หากเป็นการแปลคอลัมน์แล้วนั้น จะต้องอาศัยการจัดวางอาร์ตเวิร์คที่ถูกต้องตามต้นฉบับมากที่สุด เรายังสามารถจัดอาร์ตเวิร์คให้กับคุณได้ พร้อมกับการแปลที่ได้คุณภาพ ถูกหลักภาษาอย่างแน่นอน
  3. . รับตรวจ Proofreading และ Editing สำหรับงานทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น Resume จดหมายแนะนำตัว SOP (Statement of Purpose) REC (Letter of Recommendation) ฯลฯ

นอกจากนี้เรายังมีบริการ Rewrite/ Paraphrase งานภาษาอังกฤษ โดยเราจะใช้คำและเรียบเรียงเป็นคำพูดของตัวเอง เพื่อการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เรียบเรียงโดยนักเขียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง รับได้เฉพาะงานการศึกษา การสังคมศึกษา งานบริการธุรกิจ และการตลาด หรือแนวอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานสายวิทย์

ใช้บริการกับเราดีอย่างไร?

  1. อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ เพราะภาษาต่างประเทศไม่ใช่ภาษาแม่ ดังนั้นเด็กไทยที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศจึงมักจะพบเจอปัญหาด้าน Proofreading & editing ในงานวิจัย หรืองานวิชาการของตนเอง บริการของเราจึงถือเป็นตัวช่วยที่ดีไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบแกรมม่าภาษาอังกฤษ การพิสูจน์อักษร ฯลฯ
  2. ผลงานทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบ มั่นใจได้ว่า ผลงานของท่านจะได้รับการตรวจสอบโดยนักพิสูจน์อักษรที่เป็นคนจริง ๆ ไม่ได้ใช้เครื่องมือช่วยที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะต้องอาศัยการตรวจสอบทุกตัวอักษร ทุกบรรทัด ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการที่กำหนดไว้
  3. เราให้บริการแบบครบวงจร หากมีปัญหาด้านงานวิชาการ ใช้บริการกับเรารับรองไม่ผิดหวัง เพราะเราให้บริการแบบครบวงจร ตรวจสอบ/แก้ไข/เรียบเรียง ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิชาการ ด้านธุรกิจ เอกสาร/หนังสือ/สิ่งพิมพ์ทั่วไป ฯลฯ พร้อมกับยินดีให้คำแนะนำเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
  4. เราให้บริการในราคาถูก ถึงแม้จะเป็นการพิสูจน์อักษร ตรวจสอบแก้ไข โดยเจ้าของภาษา แต่อัตราค่าบริการแบบคนไทย ราคาเป็นธรรมที่สุด และยังสามารถต่อรองราคาได้อีกด้วย เพราะเราตั้งใจและยินดีให้บริการลูกค้าที่สร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างเต็มที่
  5. รับประกันความพึงพอใจ การันตีผลงานจากผู้ใช้บริการกับเรา ด้วยประสบการณ์ด้านงานบริการอย่างยาวนาน บริการของเราได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เราให้บริการด้วยใจ ดูแลผลงานของท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา เพราะทุกความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของเราเช่นกัน
  6. ให้บริการ Rewrite/ Paraphrase โดยนักเขียนที่มีความชำนาญในการเขียนและอ้างอิงงานภาษาอังกฤษ ทำให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และเรียบเรียงคำพูดเป็นของตัวเองมากกว่า 80% จากต้นฉบับ
  7. ประหยัดเวลา ท่านไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบแก้ไขงานหลายครั้งด้วยตัวเอง ซึ่งกว่าจะผ่านนั้น แน่นอนว่าหลาย ๆ ท่าน มักจะพบว่ามีการตรวจสอบตกหล่นอยู่บ่อย ๆ จะดีกว่าไหม หากมีตัวช่วยในการพิสูจน์อักษรให้ โดย Proofreaders มืออาชีพที่เป็นเจ้าของภาษาเอง และยังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงานเขียนมาอย่างยาวนานอีกด้วย ใช้บริการครบ จบ ในที่เดียว

การันตีผลงานคุณภาพ โดย Proofreaders มืออาชีพ

ทุกบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็น Proofreading / Paraphrase ตรวจภาษาอังกฤษ วิจัย ตรวจวิทยานิพนธ์ ตรวจ essay ฯลฯ  ได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าของภาษาชาวอังกฤษและอเมริกัน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ บางคนเคยทำงานเป็นบรรณาธิการและบางคนเป็นครูแต่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงานเขียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการแปลหรือตรวจสอบภาษาแบบใด เราให้บริการทั้งแบบ British และ American English

นอกจากการันตีผลงานแล้ว เรายังรับประกันผลงานของลูกค้าทุกท่าน ทุกชิ้นงานจะเป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ที่ใดทั้งสิ้น เพราะผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จัดทำ เราจึงให้ความสำคัญด้านลิขสิทธิ์ของผู้เขียน มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเผยแพร่อย่างแน่นอน และผลงานทุกชิ้นจะถูกทำลายออกจากระบบงานหลังจากให้บริการไปแล้ว 1 เดือน

และหากพบว่าข้อมูลหรือการแก้ไขยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทางเรายินดีให้บริการปรับแก้ฟรี ภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการรับงาน เพราะถือเป็นความรับผิดชอบที่ทางเราจะส่งมอบงานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และได้มาตรฐานที่สุด

หมายเหตุ หากผู้ใช้บริการต้องการเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น ทางเราจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมเป็นรายกรณี

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

5 – 15 หน้า รอรับได้ใน 1 – 2 วัน
16 – 30 หน้า รอรับได้ใน 2 – 3 วัน
31 – 50 หน้า รอรับได้ใน 3 – 4 วัน
51 – 100 หน้า รอรับได้ใน 4 – 7 วัน

หากท่านกำลังประสบพบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ อย่าลืมคิดถึงเรานะคะ ตลอดระยะเวลาที่เราให้บริการรับตรวจ proofreading ตรวจแกรมม่า เช็คแกรมม่า ออนไลน์ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพราะเรารับประกันความพอใจ 100% ดังนั้นหากต้องการแก้ไขหรือแสดงข้อบกพร่องจุดไหน ทางเรายินดีปรับแก้ให้จนกว่าจะพอใจ จึงมีการแนะนำแบบปากต่อปากมากยิ่งขึ้น

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การให้บริการของเรา จะทำให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด และแนะนำบริการของเราให้กับผู้อื่นต่อไป เราตั้งใจให้บริการ Proofreading และ Editing โดยมี Proofreaders เจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษและอเมริกัน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้เป็นผู้ตรวจสอบ จึงมั่นใจได้อย่างยิ่งว่า ผลงานทุกชิ้นได้รับมาตรฐานอย่างแน่นอน

สอบถามที่ Line ID: 0878314785

or