เมล็ดพันธุ์ ปอเทือง ต้นทุนต่ำ ราคาถูกที่สุด

10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ ปอเทือง ต้นทุนต่ำ ราคาถูกที่สุด ทางออนไลน์ ปลูกง่าย โตเร็ว

เมล็ดปอเทืองคุณภาพดีเยี่ยม ราคาถูกที่สุด งอกเร็ว โตไว เหมาะกับทุกสภาพพื้นที่ ดูแลง่าย ให้ผลผลิตที่งอกงาม มีให้เลือกตามต้องการ คุ้มสุดๆ

หากท่านใดที่กำลังต้องการ เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ไว้ไปปลูกตามพื้นที่ท่านต้องการหรือเพื่อการเกษตรสำหรับไร่นาของตนเอง หรือจะเพื่อสำหรับความสวยงาม ใช้สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือไว้สำหรับถ่ายภาพในมุมสวยๆ ทางเราคัดสรรสินค้าคุณภาพเกรดดีมาแนะนำให้ท่านได้เข้าไปเลือกซื้อกัน

ปอเทืองพืชที่นิยมปลูกกันสำหรับชาวเกษตรกร หรือแม้กระทั่งสถานที่ต่างๆ ก็มักจะปลูกปอเทืองไว้ให้เกิดความสวยงามดึงดูดผู้คนได้เป็นอย่างดี แต่การปลูกปอเทืองนั้นอันดับแรกจะต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่ดี ปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ดีและงอกงาม เราจึงขอแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจ เมล็ดพันธุ์ปอเทือง คุณภาพดี ราคาถูกสุดๆ ให้ผลผลิตงาม มาให้เลือกตามความต้องการ

สารบัญเนื้อหา

10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ ปอเทือง ต้นทุนต่ำ ราคาถูกที่สุด ทางออนไลน์ ปลูกง่าย โตเร็ว

1.เมล็ดปอเทืองเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด ขนาด 1 กก.***ร้านจริงจากนครสวรรค์เท่านั้น** พร้อมปลูกได้ทันที รับประกันอัตรางอก เมล็ดสะอาด

เมล็ดปอเทืองเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด ขนาด 1 กก.***ร้านจริงจากนครสวรรค์เท่านั้น** พร้อมปลูกได้ทันที รับประกันอัตรางอก

2.เมล็ดปอเทืองเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด กระสอบ 5 กก.***ร้านจริงจากนครสวรรค์เท่านั้น** พร้อมปลูกได้ทันที รับประกันอัตรางอก เมล็ดสะอาด

เพื่อใช้ปลูกเพื่อปรับปรุงดิน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์
-ปลูกได้ในดินทุกประเภท เห็นผลแม้ในปีแรก
- ผ่านการคัดแยกกาก สิ่งเจอปนออกแล้ว
- เมล็ดสะอาด ไม่มีขยะ พร้อมปลูกได้ทันที
- อัตราการใช้หว่าน ่ปรับปรุงดิน 7-8 กก.ต่อไร่
- หว่านเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 9-10 กก.ต่อไร่
-หว่านเพื่อความสวยงาม หรือ แหล่งท่องเที่ยว 8 กก.ต่อไร่
-ไถกลบในขณะที่ปอเทืองออกดอกสีเหลือง จะได้ผลดีที่สุด
-ถ้าใช้หว่านในสวน และไม่สะดวกในการไภกลบ ให้ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเพื่อใช้ต้นปอเทืองในชณะที่ปอเทืองออกดอกสีเหลือง หรืออายุประมาณ 45-50วัน เพื่อใช้ต้นปอเทืองคลุมดิน หรือจะใช้คลุมรากต้นไม้ผล หรือ ต้นยาง,ปาล์ม,ต้นโกโก้ เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดและเพื่อความชุ่มชื้นให้รากต้นไม้
-ต้นปอเทืองสามารถผุพังและแปรสภาพเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินได้ง่าย
วิธีปลูก
**หว่านในที่นา มี 2 วิธี
1. หว่านเมล็ดปอเทืองบนตอซัง แล้วตีเทือก เหมือนการหว่านข้าว แต่น้ำต้องไม่ขัง แค่ดินมีความชื้นก็เพียงพอ
2.ตีเทือกแล้วจึงหว่านเมล็ดปอเทืองบนเทือก โดยไม่ต้องไถกลบ น้ำต้องไม่ขัง 2คืนต้นอ่อนปอเทืองจะโผล่พันดิน
**หว่านในไร่
-ใช้วิธีไถหว่านกลบ โดยใช้ปริมาณ 7-8 กก./1ไร่ ดินต้องมีความชื้น
--หว่านในสวน พืชยืนต้น
-ใช้ปอเทือง 7-8กก./ไร่ ด้วยวธีไถหว่าน หรือ อาจจะหว่านบนผิวดินที่หญ้าไม่รก ให้มั่นใจว่าเมล็ดปอเทืองสามารถตกถึงผิวดินได้ แล้วให้น้ำแบบชุ่มๆ เมื่อปอเทืองออกดอกหรืออายุประมาณ 45-50วัน ถ้าไถกลบได้ก็จะเป็นการดีมาก แต่ถ้าไม่สามารถไถกลบได้ ให้ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วคลุมดินหรือโคนต้นไว้
***สำคัญที่สุด คือ ดินต้องมีความชื้นในขณะที่หว่าน***

3.ปอเทือง🎯ถูกที่สุด10บ.📌เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 100 เมล็ด🎈สุดยอดพืชปรับปรุงดิน🌱งอกง่าย☘️ โตไว☘️ดอกสวย🌱ดินดี

1. ปลูกโดยไม่ต้องเตรียมดิน ซึ่งทำโดยก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองหว่าน 1–2 วัน แล้วจึงใช้รถเก็บเกี่ยวข้าว วิธีนี้จะสูญเสียเมล็ดพันธุ์มากจากการกลบของฟางข้าว หรือหลังการเก็บเกี่ยวข้าวใช้เมล็ดปอเทืองหว่านตามร่องรถเกี่ยวข้าวแล้วกระจายฟางข้าวให้ทั่วแปลง หรือจะเก็บฟางข้าวไว้เลี้ยงสัตว์ก็ได้ วิธีนี้จะได้ใช้พื้นที่มากขึ้น
2. การปลูกโดยการเตรียมดินทำได้โดยใช้รถไถขณะดินมีความชื้นอยู่ แล้วหว่านเมล็ดปอเทือง จะคราดกลบหรือไม่ก็ได้ ถ้าคราดกลบจะงอกได้สม่ำเสมอและเจริญเติบโตดี หรือ ปลูกโรยเป็นแถว ระหว่างแถว 80 – 100 เซนติเมตร หรือปลูกเป็นหลุม ใช้ระยะปลูก 50x100 หลุม ๆ ละ 1–3 ต้น โดยอัตราเมล็ดที่ใช้ปลูกแบบหว่านเพื่อไถกลบใช้เมล็ดประมาณ 3 – 5 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกเป็นหลุมใช้เมล็ด 2 – 4 กิโลกรัมต่อไร่
การดูแลรักษา : หลังการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแล้วประมาณ 3 –5 วัน จะงอกโดยอาศัยความชื้นที่มีอยู่ในดินไม่ต้องให้น้ำ เมื่ออายุ 2 – 3 สัปดาห์ ต้องพรวนดินกลบโค่นและกำจัดวัชพืช ใช้ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 20–30 กิโลกรัมต่อไร่ พ่นยากำจัดเชื้อราและแมลงศัตรูพืชเมื่ออายุ 50–60 วัน ดอกเริ่มบานจากข้างล่างก่อน หลังดอกร่วงโรยจะติดฝักจากข้างล่างก่อนเช่นเดียวกัน ฝักจะแก่เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 120–130 วัน

4.เมล็ดปอเทืองเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด กระสอบ 20 กก.***ร้านจริงจากนครสวรรค์เท่านั้น** พร้อมปลูกได้ทันที รับประกันอัตรางอก เมล็ดสะอาด

มล็ดปอเทืองเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด กระสอบ 20 กก.***ร้านจริงจากนครสวรรค์เท่านั้น** พร้อมปลูกได้ทันที รับประกันอัตรางอก

5.เมล็ดปอเทืองเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด กระสอบ 10กก.พร้อมปลูก งอก 98% เมล็ดสะอาด แกร่งสมบูรณ์ *สังเกตุ ร้านจรืงจากนครสวรรค์ *

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 10กก. เมล็ดแกร่ง แห้งดีแล้ว อัตราการงอก 98%
✅ เมล็ดเก็บเกี่ยวใหม่ ตากแห้ง
✅ เมล็ดสะอาด พร้อมปลูกได้เลย
❗️จะมีเมล็ดสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งเป็นเมล็ดปลายปนอยู่ด้วย ซึ่งไม่สามารถคัดแยกออกได้ และถือเป็นเรื่องปกติของเมล็ดพันธุ์ปอเทือง แต่สามารถใช้ปลูกได้
⚠️ ไม่ต้องแช่น้ำ อัตราการใช้ - เพื่อปรับปรุงดิน ใช้ 7-8กิโลต่อไร่- เพื่อเก็บเกี่ยว 9-10กก. ต่อไร่
-เพื่อความสวยงาม ใช้ 5-7กก./ไร่

6.**ส่งฟรี** เมล็ดพันธุ์ปอเทือง มีให้เลือกตั้งแต่100 กรัม - 25 กิโลกรัม ดอกปอเทือง ดอกเหลือง เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี พืชบำรุงดิน ให้ปุ๋ยอินทรีย

ต้นแข็งแรง พุ่มใหญ่ ดอกมีสีเหลือง
ระยะเวลาในการปลูก 45-50 วัน
ปลูกเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงพืชสดบำรุงดิน
เป็นอาหารโคกระบือ หรือเพื่อความเป็นพืชตระกูลถั่ว
ทำให้เพิ่มออกซิเจนในพื้นดินที่ปลูก
เมื่อไถกลบจะกลายเป็นปุ๋ย สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ พวกวัว ควาย ได้
ปลูกในพื้นที่รกร้าง ที่ยังไม่มีการเพาะปลูกจะช่วยรักษาหน้าดิน ในฤดูที่พื้นที่ว่างไดด้วย
บรรจุถุงละ500กรัม-20กิโลกรัม
1 ไร่ใช้ประมาณ 5-7 กก
ดอกมีความสวยงาม เป็นสีเหลือง เหมาะกับปลูกโชว์นักท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

7.เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ดอกปอเทือง ดอกเหลือง ประดับสวยงาม พืชบำรุงดิน ให้ปุ๋ยอินทรีย์ บรรจุ 1 กิโลกรัม

เป็นพืชตระกูลถั่ว ทำให้เพิ่มออกซิเจนในพื้นดินที่ปลูก
เมื่อไถกลบจะกลายเป็นปุ๋ย สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ พวกวัว ควาย ได้
ปลูกในพื้นที่รกร้าง ที่ยังไม่มีการเพาะปลูกจะช่วยรักษาหน้าดิน ในฤดูที่พื้นที่ว่างไดด้วย
บรรจุ 1 กก ประมาณ 30,000 เมล็ด
1 ไร่ใช้ประมาณ 5-7 กก
ดอกมีความสวยงาม เป็นสีเหลือง เหมาะกับปลูกโชว์นักท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

8.เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ดอกปอเทือง ดอกเหลือง ประดับสวยงาม พืชบำรุงดิน ให้ปุ๋ยอินทรีย์ บรรจุ 5 กิโลกรัม

เป็นพืชตระกูลถั่ว ทำให้เพิ่มออกซิเจนในพื้นดินที่ปลูก
เมื่อไถกลบจะกลายเป็นปุ๋ย สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ พวกวัว ควาย ได้
ปลูกในพื้นที่รกร้าง ที่ยังไม่มีการเพาะปลูกจะช่วยรักษาหน้าดิน ในฤดูที่พื้นที่ว่างไดด้วย
บรรจุ 1 กก ประมาณ 30,000 เมล็ด
1 ไร่ใช้ประมาณ 5-7 กก
ดอกมีความสวยงาม เป็นสีเหลือง เหมาะกับปลูกโชว์นักท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

9.เมล็ดปอเทือง Sunn Hemp เมล็ดพันธุ์ปอเทือง เมล็ดดอกไม้ เมล็ดผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผัก ตราภูเขาทอง

ข้อมูลสินค้า เมล็ดพันธุ์คุณภาพจากบริษัท เมโทรซีดการเกษตร จำกัด หากยังไม่ได้ใช้ทันที ควรเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแสงแดด เมื่อเปิดซองแล้ว ควรรีบใช้เพาะปลูกโดยเร็ว
คำแนะนำหลักการให้ปุ๋ยโดยทั่ว ๆ ไป คือ ผักสวนครัวที่ทานลำต้น ใบ ตลอดจนดอกไม้ต่าง ๆ สามารถใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 บำรุงได้ นอกจากนี้ผู้ปลูกบางท่านอาจจะมีการผสมระหว่างปุ๋ยสูตรเสมอเข้ากับปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ในอัตราส่วน 2:1 เพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโต พืชที่ต้องทานผลสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยสูตร 9-25-25 เมื่อเข้าสู่ระยะออกดอกพร้อมที่จะติดผล สำหรับผู้ที่ปลูกไว้ทานเอง ไม่ได้ต้องการบำรุงอะไรมากมายนัก ก็สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลสัตว์ เศษกิ่งไม้ใบหญ้าที่เริ่มย่อยสลายแล้ว ฯ ก็ได้เช่นกัน เคล็ดลับ สัตว์ที่ช่วยทุ่นแรงและช่วยประหยัดเงินก็คือ ไส้เดือน ไส้เดือนช่วยพรวนดิน ช่วยย่อยสลายอินทรีย์สาร และมูลของไส้เดือนก็เป็นปุ๋ยชั้นดีให้แก่พืช เมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดควรแช่น้ำก่อนนำไปปลูก มิฉะนั้นจะงอกได้ยาก ผู้ปลูกควรทำการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนลงมือปลูกจริง

10.เมล็ดปอเทือง 1 กก. >>รับประกันการงอก เมล็ดใหม่ แห้ง งอกดี เมล็ดพันธุ์ปอเทือง พืชเพิ่มไนโตรเจนให้ดิน

เมล็ดใหม่ เก็บเกี่ยว เมษายน 2565
เมล็ดผ่านการตากแห้งแล้ว อัตราการงอกดีมาก ผ่านการทดสอบ
***ภาพถ่ายจากสินค้าจริง ปอเทืองอาจจะมีเมล็ดอ่อนติดไปบ้าง เพราะธรรมชาติฝักปอเทืองจะทยอยแก่ไม่พร้อมกัน
แต่โดยรวมงอกดีแน่นอน จากชาวไร่ปลูกเองค่ะ
ปอเทืองปลูกได้ทุกฤดูกาล โตง่าย ใช้น้ำน้อย
ปลูกบำรุงดิน เพิ่มไนโตรเจนให้ดิน
ทำปุ๋ยพืชสด
ปลูกเพื่อปรับพื้นที่ ดอกมีสีเหลืองสวยงาม
อัตราปลูก 3-5 กิโลกรัม/ไร่
มากกว่า 5 กก. ร้านแพ็กใส่กระสอบให้ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมทักแชทได้เลยนะคะ

Top Pick by MiniPriza

เมล็ดปอเทืองเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด ขนาด 1 กก.***ร้านจริงจากนครสวรรค์เท่านั้น** พร้อมปลูกได้ทันที รับประกันอัตรางอก เมล็ดสะอาด
เมล็ดปอเทืองเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด ขนาด 1 กก.***ร้านจริงจากนครสวรรค์เท่านั้น** พร้อมปลูกได้ทันที รับประกันอัตรางอก เมล็ดสะอาด
ราคาดีที่สุด
starstarstarstarstar

เป็นอย่างไรบ้าง กับ 10 อันดับ ที่เราแนะนำไป วันนี้ MiniPriza ขอสรุป และแนะนำ เมล็ดปอเทืองเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด ขนาด 1 กก.***ร้านจริงจากนครสวรรค์เท่านั้น** พร้อมปลูกได้ทันที รับประกันอัตรางอก เมล็ดสะอาด เป็นพิเศษ เนื่องจากมีรีวิว 5 ดาว และราคาถูก น่าซื้อ

รีวิวเบื้องต้น สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจาก Lazada

ดูรีวิวทั้งหมดที่ Lazada

หากสนใจ สามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมที่ Lazada ได้เลย ก่อนจะซื้อสินค้าใคก็ตาม ควรถามผู้ขายให้แน่ใจก่อนว่า มีสินค้าพร้อมส่งหรือไม่ และหากต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องใช้เวลากี่วัน MiniPriza ขอให้สนุกกับการช้อปปิ้ง ได้ของดี มีคุณภาพ

MiniPriza

คู่มือเลือกซื้อสินค้าดีๆ ราคามินิ

View all posts by MiniPriza →